FREMSTILLINGSFORMER
Begreber i opgaveformuleringer

Analyse & syntese

Analyse
En tekstanalyse bygger på iagttagelse og beskrivelse af centrale enkeltdele i en tekst.

Ordet analyse betyder opløsning.

Når vi analyserer/dissekerer tekstens "krop", koncentrerer vi os om et enkelt "organ" ad gangen: Hvordan ser tarmene ud? Hvor er henholdsvis tyktarmen og tyndtarmen? Hvordan fordøjer de? Er der specielle forhold som f. eks. forstoppelse eller er der tale om en usædvanlig bakteriefauna?

En analyse piller vingerne af en sommerfugl for at undersøge dem nærmere. Når analysen er færdig, ligger alle sommerfuglens enkelte bestanddele pænt ordnet på bordet med små etiketter på.

Oversat til tekstens univers betyder det at vi i analysefasen kan undersøge og beskrive f.eks. følgende:
(her nævnt i tilfældig rækkefølge - det er op til dig at lægge den røde tråd)

Opstilling og klassificering af et digts metaforer
Sprog og stil
Synsvinkel
Komposition
Personbeskrivelse

Syntese
Undersøgelse af hvorledes enkeltdelene hænger sammen.

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor
 

Argumentation

 

Beretning

 

Beskrivelse

 

Causeri

 

Citation

 

definere

 

diskutere

 

dokumentere

 

eksemplificere

 

forklare

 

fortolke

 

karakterisere

 

klassificere

 

redegøre

 

referere

 

resumere

 

registrere

 

sammenligne

 

tage stilling til

 

tage udgangspunkt i

 

vurdere