Grammatikopgaver  1   
Infinitiv (navneform) eller Præsens (nutid)


Verber (udsagnsord) i nutid

1.
appellere
Den dygtige advokat ______________sagen til højesteret.
Røde Kors prøver igen at__________   til folks hjælpsomhed.
Før valget _______________ mange partier til vore følelser.

 2.
indoktrinere
Man kan godt sige sin mening uden derfor
at skulle beskyldes for at _____________.
Partiet er kendt for at ville____________ medlemmerne.
Forældre ____________nok ofte deres børn.

 3.
konkludere
 Mødelederen kan slutte diskussionen med at ________ .
At _____________ vil sige at drage en konklusion.
 "I dette spørgsmål er vi altså enige", __________ formanden.

 4.
negliere
Torbens lærer mener, at han_____________ faget tysk.
Man bør ikke uden videre_____________ retstavningen.
Debattøren______________ modstanderens argument.

5.
provokere
En elev bør aldrig lade sig______________ af læreren.
Han søgte at ______________politiet til at bruge stavene.
Hendes udseende kan bestemt ikke _____________ mig.

6.
rapportere
 Du har pligt til at__________ , hvad du bliver vidne til.
Betjenten  ____________over radioen om ulykken.
Jeg har kun   ___________ efter hukommelsen. Jeg har intet noteret.

7.
afreagere
Barnet____________ ved at banke hovedet ned mod gulvet.
Det er bedre, at du ____________ved at lave noget andet.
Jeg føler trang til at _________ med nogle grimme ord.

8.
agitere
Ved at annoncere i avisen ____________vi bedst
for den nye kandidat til valget
Partiet vil særligt ________for den nye kandidat.
Det nye parti__________mest blandt bybefolkningen.

9.
blokere
Fiskerne___________ igen i dag for havneudløbet.
Et afsporet tog _____________for strækningen mellem Odense og Nyborg
Fagforeningen truer med at ville ________ for stillingen.

10.
eksplodere
Pludselig__________ cyklens baghjul.
Hun var ved at _____________ af latter.
 I sandet ligger der flere granater, der let kan __________ .

11.
producere
Vi må prøve at ____________ud af krisen.
 Tror du, at USA _____________størstedelen af verdens olie?
 Overskuddet skyldes, at vi ___________mere end vi bruger.

12.
myldre
 Ved 4-tiden begynder folk at ______________hjem fra arbejde.
Svampene______________ frem efter regnen.
Det ____________med stavefejl i din stil.

13.
bombardere
 Eleverne burde i højere grad __________læreren med deres spørgsmål.
Piloten har ordre til at __________storbyen.
Hans pige ___________med breve.

14.
alliere
 Uanset meningsforskelle ___________ de sig mod den værste fjende.
Forretningen må ________sig med en ny bank, hvis krisen skal overstås.
 Prøv at ____________med Jens, når du skal klare den sag.

15.
inspicere
Er det nødvendigt, at han __________klassen i hvert frikvarter?
Kommandanten __________ jævnligt kasernens materiel.
Når klokken bliver 22.30, plejer han at __________sovesalen.

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor