Mundtlig  Analyse - fortolkning - perspektivering


Der gælder stort set de samme regler i den mundtlige fremstilling af analyse og fortolkning som i den skriftlige.

Men i mundtlig dansk - både i klasseundervisningen og til eksamen - begynder vi altid vores citatoplæsning med en klar angivelse af sidetal/spalte/linie.

Det er nødvendigt for at alle kan finde frem til det centrale tekststed så hurtigt som muligt.

Men i det skriftlige arbejde virker det klodset og tåbeligt hvis du starter med at skrive:
På side 5 linie 7 ser vi ...osv

Angiv i stedet sidetallet til sidst og begynd i stedet hovedsætningen med vigtige informationer.

Dog er der følgende forskelle mellem mundtlig eksamen  og klasseundervisnigen:

Eksamen: Til eksamen er du alene - 
A one man performance: "I did it my way"   (Frank Sinatra)

I Klassen:
I klasseundervisningen er det vigtigt at finde en balance mellem at lytte og selv kommentere. Find selv en balance. 
1) Hvis du har selvsikkerhed og er god til at markere dig i klasse situationen, så brug energi på at optræne din evne til at lytte og præcist analysere de andres indlæg, såvel andre elevers som lærerens.
2) Hvis du er "for god" til at lytte, dvs. at du sjældent kommer med indlæg, så husk direktøren for IBMs gode citat:
"If you want success - double ur failure rate"

Hvis der opnås en samlet "klasseopmærksomhed" kan indlæringen sammenlignes med  historien om den blinde og krøblingen der blev fanget i midten af en skovbrand. 
Krøblingen satte sig op på ryggen af den blinde og dirigerede ham ud af flammehavet. 

Det samme gælder for det gode projektarbejde.

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor