Opgaver  - stil og syntaks
Du skal bruge dette billede til løsning af følgende opgave:
 

 

Skriv tre versioner af den historie som du mener billedet fortæller.
Det er tilladt at "digte" lidt, men der skal være en klar tilknytning til billedet.

De tre versioner skal indholdsmæssigt være nogenlunde ens, men sprogligt skal de adskille sig på følgende måde:

1) I den første version skal syntaksen være kendetegnet ved rigelig brug af underordning, og rigelig brug af udfyldende led.
(Lidt i retning af syntaksen i afsnittet fra BS lngemanns Valdemar Sejr.)

2) I den anden version skal syntaksen være kendetegnet ved at der fortrinsvis er brugt hovedsætninger og sideordning.
(Lidt i retning af syntaksen i afsnittet fra Herman Bangs Ved Vejen.)

3) I den tredje version skal syntaksen være meget talesprogspræget.
(Lidt i retning af syntaksen i afsnittet fra Dan Turells Vangede Billeder og Jan Sonnergaards Farvel.)

Hver version skal have et omfang på 10 - 15 linier (eller ca 150 ord.)

  

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor