Realplan - billedplan       

 

 

      REALPLAN - tid - handling - fortælling  


B
I
L
L
E
D
P
L
A
N

Billedsprog
SYMBOLER
Tekstens betydning, budskab 
afdækkes ved analyse og fortolkning
eventuelt ved at tage udgangspunkt  
i modsætninger i tekstens øverste lag.

Nogle gange   -  især i lyrik 
kan billedplanet ligge i det øverste tekstlag.

 

    BILLEDPLAN


R
E
A
L
P
L
A
N

 

Vær opmærksom på at det ikke altid giver mening at anskue en tekst ud fra
en real-billedplans synsvinkel.

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor