Hovedsætning/helsætning
Ledsætning/bisætningEks 1:
Særordning = . punktum
sideordning = og

Du mister dit dankort. (og) Du ringer til banken. (og) Banken spærrer din konto. (og) Kortet kan derefter ikke bruges.

 Hovedsætninger/helsætninger er markeret med fede typer.
Ledsætninger er markeret med rødt
Konjunktioner, relativord og hv-spørgeord er markeret med  rødt og kursiv.

Eks 2:
Hovedsætning/
bisætning

Hvis du mister dit dankort, skal du ringe til banken, som så spærrer din konto, hvorefter kortet ikke kan bruges.

Hvad er en hovedsætning/helsætning?

En hovedsætning kan stå alene. Den er ikke afhængig af de ledsætninger der omgiver den:

                               Hun var alene om opgaven idet de andre var gået i byen.

Den samme sætning bliver til en ledsætning i det følgende eksempel:  

                    (Hun fortalte) at hun var alene om opgaven. 
  

Hvad er en ledsætning/bisætning?

Ledsætninger er underordnede i forhold til hovedsætningen. De kan som regel kendes på at de indledes med en underordnende konjunktion.

                    Hun var alene om opgaven idet de andre var gået i byen.
   

Konjunktioner,  relativord og hv-spørgeord

TIDSKONJUNKTIONER
da - efter at  -  før   -  førend  -  hvorefter  -  imens - indtil  - inden - lige siden  -  mens  -  når som helst  - siden  -  som  - så længe som   - så ofte som   -  så snart som -  til 

ÅRSAGSKONJUNKTIONER
daeftersom  - fordi  -  idet  - siden

BETINGELSESKONJUNKTIONER
dersom  -   forudsat -   hvis  -  hvis bare/blot   -   ifald -   med mindre -   når  -   såfremt   -   undtagen -  

INDRØMMELSESKONJUNKTIONER
endskønt  -  hvad enten ...eller  -  hvor... end  -  hvorimod   -  ihvorvel   -  om   -   om end  -  selvom   -  skønt  -  til trods for at   -  trods det at   -  uagtet  -  uden at 

HENSIGTSKONJUNKTIONER
for at  -  så at - for

FØLGEKONJUNKTIONER
så  -  så...at   -  således at

SAMMENLIGNINGSKONJUNKTIONER
end  -   jo...jo/des   -   ligesom    -    som om   -    så ...som

SIDEORDNENDE KONJUNKTIONER
og   -   eller  

ANDRE TYPISKE LEDSÆTNINGSINDELERE
at   -   om

Relativordene:   

som -  der 


Hv-Spørgeord:  

Hvem    -   hvad   -  hvor    -    hvoraf   -   hvordan   -   hvorfor   -   hvorfra   -   hvorhen   -   hvori    -   hvoriblandt   -      hvorigennem   -    hvorind   -   hvorledes   -   hvormed    -    hvornår   -    hvorom   -   hvorover    -   hvorpå     -   hvortil    -  hvorunder   -    hvorved   -   hvorvidt 
    
  
  

Opgave - Analysér følgende sætninger v. hj. a. trappediagrammer

A:
Han havde skrevet et brev til sin søster. Han havde ikke nogen frimærker. Han fik ikke
postet brevet. Posthuset var lukket.

B:
Han havde skrevet et brev til sin søster, men han havde ikke nogen frimærker, så han fik ikke postet brevet, for posthuset var lukket

C.
Han fik ikke postet brevet som han havde skrevet til sin søster, for han havde ikke nogen frimærker, og posthuset var lukket.

D.
Posthuset var lukket da han ville købe frimærket til brevet som han havde skrevet til sin søster, så han fik ikke postet brevet.

E.
Brevet som han havde skrevet til sin søster, fik han ikke postet da han ikke havde nogen frimærker, og posthuset var lukket.

F.
Frimærker til brevet havde han ikke, og posthuset var lukket, så derfor fik han ikke postet brevet som han havde skrevet til sin søster.

G.
Da han ikke havde nogen frimærker fordi posthuset var lukket, fik han ikke postet brevet som han havde skrevet til sin søster.

H.
Hvis du vil være sikker på at få en vaskemaskine som er driftsikker, effektiv, godt designet og tilmed billig, så vælg en Star Super-elite maskine.

I.
På en dejlig grund syd for Nyborg, med udsigt over vandet, nær skov og havn, ugenert af trafik og med indkøbsmuligheder i nærområdet opføres ti enfamiliehuse til indflytning i maj. Ring eller skriv til ...

J.
Hvis man parkerer et motorkøretøj på et sted hvor det ved gul kantstensafmærkning er markeret at det er forbudt at parkere, eller hvis man parkerer hvor det ved skiltning er markeret at det er forbudt at parkere i nærmere bestemte tidsrum, så udskrives der en bøde.

K.
Selvom det ved skiltning klart var markeret at vejen ville være spærret i begge retninger i hele weekenden på grund af en netop påbegyndt reparation af vej belægningen, og selvom det ved skiltning klart var angivet hvordan man via en omkørsel kunne komme ud til hovedvejen, havde mange bilister problemer med trafikomlægningen hvilket kan undre når man tager i betragtning at vejret var fint, og at skiltene i nattetimerne var forsynet med lys.

L.
Det var ret sjovt og så lidt --- du ved --- sådan at stå midt i Paris og ikke kunne fransk og så havde vi glemt hvad hotellet hed.

M.
Det er noget så irriterende - toget - det er altid forsinket og når det så regner og alle de mennesker og så brokker de sig allesammen.
  
 

Eks.1 - trappediagram Sær/sideordnede sætninger

 


Eks. 2 - trappediagram - Hovedsætning, bisætning af 1. & 2. underordningsgrad

 Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor