Arrild Huitfeldts
Danmarks Riges
Krønike
1652
Tilegnet
Den første enevældige Konge
Frederik D.3
(Enevælden indføres først 1660)

Hvilken "historie" fortæller dette billede
af den danske kongerække
fra Arrilds krønike?

arrildkonger.jpg (88523 bytes)
Det sidste billede forestiller Frederik d.3