DANSK       ROMANTIKKEN 1800-1870            PRØVE  3C 1) Forklar udførligt følgende ord:
a) Dualisme    b) Monisme   c) Panteisme  d) Platonisme   e) Organismetanken  
f) Agapebevægelsen g)  Erosbevægelsen    h) Guldalderen  i) Platonisk kærlighed

2) UNIVERSALROMANTIK - Sæt årstal på perioden og giv en karakteristik  af den. Nævn mindst en forfatter, og referer kort et af hans digte.

3) NATIONALROMANTIK  -  Sæt årstal på perioden og giv en karakteristik af den. Fortæl kort om "Guldhornene" , med specielt henblik på de træk, der gør digtet til et stykke nationalromantik. Hvem skrev digtet?

4) POETISK REALISME  -  Sæt årstal på perioden og giv en karakteristik af den. Nævn en forfatter og hans værk.  Nævn de træk der gør værket til poetisk realisme.

5)  ROMANTISME - Sæt årstal på perioden og giv en karakteristik af den. Nævn en forfatter fra perioden og gennemgå kort det af hans digte, som du synes bedst karakteriserer perioden.

6) KRITISK IDEALISME - Sæt årstal på perioden og beskriv den gennem mindst en forfatter.

7) EPIGONLITTERATUR - Sæt årstal på perioden og karakteriser den. Hvorledes lever Epigonlitteraturen videre i dag.

8) Gør rede for begrebet Biedermeier.

9) Nævn de vigtigste forskelle mellem OPLYSNINGSTIDENS og ROMANTIKKENS  måde at anskue livet på. Nævn en dansk oplysningsfilosof.

10) Hvilken plads havde kunstneren i feudalsamfundet. Hvorledes blev hans kunst opfattet. Hvad kaldes hans ansættelsesforhold. Beskriv det.

11) Hvorledes opfattes kunstneren i den romantiske periode. Hvorledes opfattes kunsten.

12) Hvorledes er kunstnerens forhold til borgerstanden i perioden.

13) Hvorledes er den højromantiske kunstners forhold til naturen. Hvordan bruger han naturen. Hvorfor var "det naturlige" et nøglebegreb i kampen mod feudalsamfundet. Hvad er forskellen på fransk og engelsk havestil.

14)  Gør kort rede for de samfundsøkonomiske ændringer fra overgangen fra feudalsamfund til vare/pengeøkonomisk industrisamfund.

15) Fortæl om Grundtvig, hans personlige udvikling og om hans forhold til landbefolkningen.