DET FOLKELIGE GENNEMBRUD  1900-10   NOTERT
E
K
S
T
E
R


Det folkelige gennembrud, nyrealismen, er en retning der reagerer dels mod den sene naturalismes pessimisme og livslede, dels mod symbolisternes eksalterede dyrkning af det sjælelige.

Man vender sig bort fra storbyens dekadence og "fin de siécle" - mentalitet og skildrer i stedet almuens liv med den nære kontakt med jorden og naturen. Man forherliger disse menneskers rodfæstethed i en ældgammel bondekultur, der på dette tidspunkt er ved at dø ud.

Den moderne grundtvigianske bondeklasse er i slutningen af 1800-tallet blevet til en politisk magtfaktor. Partiet Venstre, bødernes eget parti, oprettes i 1901.

Husmænd og daglejere bliver imidlertid ikke optaget i de rige bønders klub. Mens selvejerbøndernes politiske magt konsolideres, bliver landproletariatet ladt i stikken. Allerede Pontoppidan havde øje for det enorme skel mellem selvejerbønder og landproletariat.

I 1905 oprettedes Det radikale Venstre som en udbrydergruppe fra Venstre. Det radikale Venstre blev husmændenes og daglejernes parti.
De litterære spydspidser for landproletariat og husmænd bliver først og fremmest Jeppe Åkjær og Johan Skjoldborg.
At den gamle husmandskultur synger sit sidste vers iagttages med et vist nostalgisk vemod.

Det folkelige gennembruds forfattere er Jeppe Åkjær, Marie Bregendahl, Skjoldbog, Thøger Larsen, Martin Andersen Nexø, Johannes V. Jensen.

Johannes V. Jensen gør sig med en viljesanspændelse fri af den symbolistiske "dekadencementalitet" og fokuserer i stedet på "hjemstavnen" og den moderne tids virkelighed.Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor