EKSPRESSIONISMEN  TEKSTER
1920´erneN
O
T
E
R

Foråret kommer til Caféen

Bordelpige dræber ufødt

Århundredet

En Damper, en Djunke, en

 Fribytter

Reklameskibet

 Ångest, Ångest är min arvedel  -  Pär Lagerkvist


Angest, Angest är min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.
Nu styvnar löddrig (skummende) sky
i nattens grova hand,
flu stiga skogarna
och stela (stejle) hojder
så kargt (fattigt) mot himmelens
forkrympta (forkrøblede) valv.
Hur hårt är allt,
hur stelnat (stivnet), svart och stilla!

Jag famlar kring i detta dunkla rum,
jag känner (mærker) klippans vassa kant mot mina fingrar.
jag river mina uppåtsträckta händer
till blods mot molnens (skyernes) frusna trasor (laser).

Ack, mina naglar sliter jag från fingrarna.
mina hænder river jag såriga, ömma
mot berg och mörknad skog.
mot himlens svarta järn
och mot den kalla jorden!

Angest, Angest Ar min arvedel,
min strupes sår,
mitt hjärtas skri i världen.

(1916)                            Skriget
                              Edvard Munch 1893
                            Nationalgalleriet, Oslo 

 Aarhundredet - Asfaltens Sange, -  Emil Bönnelycke 


Jeg elsker dig, du gaadefulde Tid, du Seklernes Sekel, der er rig på aldrig før anede Omskiftelser, rig på Kaos, på Forvirringens Skønhed, Hastighedens Pragt, rig på halsløse Fremskridt, rig på Rædsel, på en svulmende, morderisk Ouverture, Krigen, hvis Basuner, Kanonerne, og Trommer, Mitrailløserne, forkynder Verdensrevolutionen. 
Jeg elsker din tekniske Grænseløshed. Jeg elsker Maskinernes endnu ukortlagte Land, Propellernes Tidsalder, hvor Menneskeheden for første Gang i Historien løfter sig fra Jorden, hvem ved, for engang helt at forlade den... erobre en anden Klode og gøre den til sin.
... 

Jeg elsker alt det, som sker, og som skal ske.
 

Jeg elsker de elektrotekniske Alkymister, Opfinderne, der løber Ideernes dødelige Marathon, de, der har den afgørende Kærlighed til Produktionen, Frugtbarheden, Kilderne, Blodet, Solen og Sundheden. Jeg elsker Organisatorerne, Administratorerne for deres nøgterne Blik for Nødvendighederne. Jeg elsker Statistikerne, Beregnerne for deres eksklusive Sans for Logik. Jeg elsker Matematikerne, Polyteknikerne. Jeg synes, at Tal er Poesi, og at Grafikernes møjsommeligt udarbejdede Streger er som et Digt! Jeg elsker Tidens kolossale Rummelighed, dens Ekspansion; thi den betyder Sfærernes Erobring.

Jeg elsker en Sporvognsskinne for dens blanke, blå Jern. En Jernbaneskinne, et klaprende, præcist virkende, engelsk Sporskifte. Jeg elsker Masser af Signalmaster, Broer, Viadukter, Banegårdshaller, Tunneller. Den elektriske Centralaflaasning er mindst ligeså betydeligt et Digt som "Romeo og Julie" Der er skrevet Afhandlinger nok om ,,Købmanden i Venedig", dette overordentlig slette Skuespil ... Jeg elsker en Sporvognsmast, en Plakatsøjle, en Cigaret, en Tændstik mere end et af Chr. Winthers Digte. (Han var jo i det hele taget en rædsom Digter). Er en stejl Fabriksskorsten af Jernbeton ikke nydelig i Linjerne? Enkel, fast og præcis. Er Asfalten ikke en morsommere Ting end Grønsværet? Er Sporvognene, Bilerne, Cyklerne, Kioskerne, Butikkerne, Reklamerne, Aviserne ikke en fly, frodig Side i Menneskeånden? Er Telegraferne, Telefonerne, Buelamperne, Elevatorerne, Kranerne, Togene, Aéroplanerne ikke en Blomstring, som pludselig finder Sted i Verdenshistorien efter Årtusinders monotont Mørke? 0, du unge Jord, du er som et Barn, der begynder at kunne gå, begynder at kunne tale. Tænk på din Udvikling. Tænk dig selv som en kold og moden, blændende Orator... Jeg elsker Skibene, Damperne. Oceanflyveren med de fire skorstene, den pompøse Bov og den indre skinnende Luksus. Radiotelegrafisterne, Navigatørerne. Jeg elsker Skibenes Ruter og deres skønne navne: "Imperator", "Britannic" , "Cunard Line."
Ø.K. Det Forenede. Hamburg America Linie. Ostindiske Lloyd.

Jeg elsker Togene. Lokomotivet er bedre Skulptur end et af Michel Angelos Mesterværker ...

Jeg elsker Waggonerne, som hviler bøjelige i deres Trucker og synger sagte Sange med deres Stålhjul. Der er noget hjemligt ved Kupéens Komfort . -. Jeg elsker disse vandrende Stuer, og de er mit Hjem ... Jeg skuer i Fortabelse det majestætiske Eksprestog, der plyndrer Afstandene for deres Kilometer, en løbsk Enhjørning.

Jeg elsker Aéroplanerne, som pløjer Æteren, underlægger sig Skyerne og stiger i uanede Højder. Jeg elsker den ubændige Kraft og eksplosive Larm af en Gnommotor, Model 918; thi det er den Lyd, som skal tone i Fremtiden, Propellernes Sang, Hastighedens øredøvende Salme og dens fjerne Syngen. Jeg elsker Propellens slanke Bygning, dens fint formede Lemmer, (le svungne Lægge -. Jeg elsker Aéroplanets Vinger, dets blinkende Olie-beholder, Hale, Højderor, Kabler, Barduner, Karborator, Gier og Tænderør. Disse hvide og gyldne Sommerfugle, Myg og sejlende Guldsmede skal befolke den blå Luft med en uhørt Trafik, en gigantisk Vision. 0, du nære Tid, da Oceanflyveren starter fra Amageraerodromen. Amerikabåden lægger til ved Rådhuspladsen. 0, du Tid, da Sporvognene i elegante Spiraler kurver sig omkring Raadhustårnet. Linje 42. I Følelsen af at miste Grund under Fødderne, i Følelsen af at blive løftet og båret, i Følelsen af at bevæge sig i Kurver, Rytmer, Stigninger og Cirkel-sving vil Menneskets Syn udvikle sig!

Derfor er du, Århundrede, Seklernes Sekel, Indgangen til det revolutionerede Verdensbillede. Da Jorden ikke mere er Jorden, men physiognomisk set Mars...
Derfor er du, Århundrede, en gribende kombineret Tid af Skønhed og Skræk, af Angst og Fryd, af Rædsel og Selvfølgelighed. Menneskene er ligesom blevet bange for sig selv ved Følelsen af at tage Magten fra Elementerne ... Deres Ringhed har kulmineret i Krigens morderiske Morads, og hvor Ringheden kulminerer, begynder en Storhed. Afmægtige ved Synet af deres uoverskuelige Forvildelser rejste de sig, retledede af deres Afmagt, oplever deres Genfødelse, vor Tids Renæssance.
Derfor er du, Århundrede, en Stortid, en Særtid, en Rædselstid, en Jubeltid. Så voldsomt har Menneskeheden aldrig før følt. Så heftig har Verdensstemningerne aldrig svinget.
Derfor er du, Århundrede, en Tid for Ungdom, åndelig Kamp, for vilde, nye Drømme, for intelllektuel Hasard, for forceret Liv, Sport, Hastighed, Travlhed, jagende Uro, Konkurrence. Ve den, der ikke vælger. Han dør to Gange. Første Gang distanceret af den nye Tids intellektuelle Stafetløbere

Jeg elsker dig, du lykkelige Ulykkestid...
Jeg elsker dig, du selvfølgelige Rædselstid ...
Jeg elsker dig, du fornuftige Vanvidstid ...
Jeg elsker dig, du kaotiske System tid ...
Jeg elsker dig, Mørkets Tid, Opstandelsestid. Epokernes store
Selvmodsigelsestid...

1918Emil Bönnelycke
(1893 -1953)

 


Hyldestdigt til New York - Emil Bönnelycke 
 


 

 

En Damper, en Djunke, en Sampan -  Tom Kristensen

1. En Djunke løb mod en Damper,
Og Ankerkættingen haged
Sig fast i dens Snore og Tove,
skønt tre Mands Besætningen staged,
og Lee, som stod støttet til Åren,
fik Overbalance og gled
ad regnvåde Planker i Floden,
med Hovedet ned.

2. Det sidste Glimt, som man skimted,
var dyndet Omrids af Foden,
der svømmed med Svangen og Hælen
som Åkandebladet på Floden;
men lergule Bølger langs Siden
af Damperen sletted den ud,
dens Svang og dens Hæl og dens matte,
kinesiske Hud.

3. Og Kiu, som stødte med Stagen,
fik Masten ned på sin Nakke.
og Knæene knækkede sammen,
som ville han knæle og takke;
han abede Fromheden efter,
når Hovedet smækkes mod Gulv,
og Bønnernes Ord drypper tomme
fra Mundhulens Hul.

4. En Sampan vrikkedes roligt,
og Åren knirked Rebet;
thi Roeren stirred på Djunken,
af Ankerets Jærnkætting grebet.
Han så, at den ene gik under;
Han så, at den anden lå død;
han så, at den tredje fra Djunken
var Svømmer og flød.

5. Men den, som skal drukne, må drukne,
det fordrer de rindende Strømme.
Man lukker ej Brønden for Barnet.
Man lærer ej Barnet at svømme.
Og Roeren stirred forarget på Svømmerens Arme og Ben.
på Skuldren, som Lervandet slikked,
som var det en Sten.

6. Og Roeren svinged forarget sin Åre,
der stænked en Bue af Regnbuedråber i Luften,
en tusinddelt, farvedelt Lue,
og knalded den ned på hans Hoved;
et Slag - så han sank i et Stød.
Usømmeligt er det at svømme så fejgt fra sin Død.

Fra Påfuglefjeren, 1922.


Djunke: kinesisk fartøj til kystsejlads
Sampan: mindre fragt- eller passagerskib
Jærnkætting: kæde til at holde ankeret med

  

Fribytter - Tom Kristensen

 


Er en Fribytter ikke en Sejler,
der flakker fra grønt til rødt
og vaagnende stirrer mod Livet,
men søvnigt mod alt, som er dødt?
Og ligger han ikke og døser
i læ af Latinersejlet
og ser paa de vilde Lande,
som i Havet staar omvendt spejlet?


Er en Fribytter ikke en samler,
der spejler Alverden lyst:
- Den kalkhvide Havneby kravler
fra Havet mod blaa Bjærges Kyst!
- Af Templernes knaldrøde Porte
bedaares de sorte Svaner!
- Den solhvide Sky forfølges
af de hidsige, mørke Traner!


Er en Fribytter ikke en Drømmer
med Sind som et Vands Metal
og Syner som Frugtræers Blade
i drejende, funklende Fald?
Og blir ej den spejlblanke Flade
at Drømmenes Aande dugget,
naar Frugttræers hvide Blade
paa et sølvstille Vand bliver vugget?


Er en Fribytter ikke en Skaber,
der kæntrer med sjæleblank Ro
for atter at støbe sig Syner
med lysere, farverig Tro,
for atter med voldsomme Hænder
af skabende Evne krummet
at slynge sin indre Verden
med dens Flammehjul ud i Rummet?

1920
 

Tom Kristensen
 (1893 -1974)
 

 

 FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN - Rudolf Broby Johansen

 

 

 

 

 

 

 
GASBLEG STØVLUFT OG SVINDENDE DAGS
                                                       BLÅ SKÆR

BRYDES MELLEM »WILLIAM SIMPSON«S
                                    SKRIGENDE REKLAMER

EN METER OVER GULVETS MØJGRØNNE KVADRAT 
TUNGT HOLDT I AVE AF ET SVÆRBENET
                                KRAFTPARALLELOGRAM
HÆNGER BILLARDETS SPINATFALMEDE AF
              PERSPEKTIVET BRAT TILSPIDSEDE FIRKANT 
HVIDE CIRKELFLADER BEVÆGER SIG I SPIRALER 
FRA QUEUERS  TERRA-TREKANTER

SPILLER BØJER SIG MED RØDT KUGLE-HOVED
TUNGT KILET FAST I KEGLE-KROP

GULT OVALANSIGT GRINER
DRUKKEN RÆBER (MUND: SORT HUL I
                                             GRØNLIGT FJÆS)

SKØGES ÅDSELBLIK KLÆBER VED APACHES
                                                  LASK -HÆNDER

SKØD VIDER SIG CIRKLENDE 

DØR  HYLER

TRETTEN ÅRS BLOMSTERSÆLGERSKE
KOMMER
ALLE HENDES LEGEMS LINJER ER ELLIPSER
RUMMETS TERNING BLIR ROSENRØDME
STILHED EVIGGRØNNER I BLÅREGNER
BJERG I TRÆ I SØ...

ALFONS ÆTSER HUDLØS
SPANSKGRØN
/ ZINNOBER

FALDER BAGFRA OVER BUESKULDRE

SKRIG BRISTER
PURPURN BLODIG BLÅNER BILLARD-PLAN
UROLIGT GLØDENDE KEGLESNIT VIRVARER 
QUEUE ZIK-ZAKER

OMVENDT PYRAMIDE STYRTER OVER OS 
BLIKTRAGT GRAMMOFON SKINGRER
TI/TI/TIERDI/DA
VALMO I VALMI / VALKAJMAKA

(1922)

  

 

 

Natcafeen - 1888

"I dette Maleri har jeg forsøgt at udtrykke, at Cafeen er et sted, man kan ruinere sig, blive forrykt og begaa forbryderiske Handlinger. Jeg har forsøgt at udtrykke de frygtelige menneskelige Lidenskaber med rødt og grønt." (Sass s. 194):

Vincent van Gogh (1858-1890):

 

 

 BORDELPIGE DRÆBER UFØDT- Rudolf Broby-Johansen

SKAMSLIDT DIVAN

PÅ RYGGEN TØS
MED CHEMIS-VALK OVER MAVE
SPREDBEN
BORER STRIKKEPIND
I KULHÅRSUDFRYNSET VULVA
GURGLENDE


LIG KØNS-KRYBER

1922

        

Rudolf Broby Johansen
(1900-87)  
foto: 1922
 

 Reklameskibet    Til  H.R.K      Otto Gelsted
Skibet stævner ind
i den skumrende Havn.
Megafonen brøler en Hilsen til Byen,
de elektriske Projektører
kaster deres femfugede Stråle
lige til Vejrs som en Komethale
og tegner med lldskrift på Skyerne:
        KØB EN FORDBIL

Og nu er Skibet
en eneste funklende Illumination,
Flyverne beskyder det med bengalske Bomber.
Skorstenen, der har Form som en Tuborgflaske,
og de bemalede Sider med deres kæmpemæssige
Figurer og Bogstaver som en fantastisk Camouflage.
Kodakpigen, Johnnie Walker
veksler i blendende Farver,
der spejler sig i Søen,
så Skibet ligger snart i en grøn Afgrund,
snart i en Ild af gule, spillende Luer,
snart i en Bloddam.

Og hvad findes ikke om Bord?
Her er Udstillinger af Billed- og Kogekunst.
fransk Køkken og Kubisme og kemisk Madlavning.
her er den sociale Udstilling, der viser Samfundet i Længdesnit
fra Proletaren. der ædes op af Lus i en Skarnkasse
til Millionærens Luksus-WC.

Her er kosmetiske Klinikker og Selvmordskontorer,
hvor fortvivlede Mennesker kan søge Hjælp
mod Erlæggelse af et passende Vederlag,
her forevises de nyeste Tricks på Lægekunstens Område.
Mænd og Kvinder. der forvandles til hinanden,
her er selve Skibet med alt, hvad der hører sig til,
Tennishaller og Svømmebassiner og Kirken og Avistrykkeriet,
(hvis Blad bringer hele Biblen som Føljeton).
her er Kæmpegyroskopet.
der med sine 180.000 Omdrejninger i Minuttet
ophæver enhver Slingring
og sikrer Passagererne mod Søsyge!

Og her er endelig Passagererne
Alle, der står i Offentlighedens og Sensationens Tegn!
Den l36-årige Olding fra Volhynien.
der var med Napoleon i Moskva,
det 6årige Skakgeni Sammi Meyer fra Polen
og de sammenvoksede Tvillinger.
hvoraf den levende bærer den anden omvendt på sin isse
så de visne Arme og Ben
hænger ned om hans Hoved
som en pragtfuld Fjerbusk.

Så naturligvis et passende Udvalg
af Verdenskrigens fallerede Regenter og Berømtheder
plus mellem Besætningen
de uundgåelige russiske Storfyrster
og wienske Operadivaer.

Og på første Plads
Filmens Stjerner.
Helten fra det vilde Vesten
(med Odolsmil).
Verdenskomikeren (med Odolsmil) og Solskinspigen (Odolsmil).

Men inde i Havnen
sidder en Mand i et Skur
foran et Bord med Urskiver og Maskiner.
Han har en Shagpihe i Munden
og ser ud som en almindelig blond dansk Student.
Han venter på det øjeblik.
da Skibet er over det rette Felt.
Så trykker han på en Knap.
Det er ingen Ild fra Himlen, han venter.
Nej, han selv rejser Ilden fra Afgrunden.
Og midt i den populære Shimmy:
"Ryst mig. til jeg revner"
mens en ildmand skræver frem på Reklameskibet
og forkynder en ny Sandhed for Menneskeslægten:

OMA ER BEDST

lyder et Brag -

               Det fælles - Otto Gelsted

 Helt alene, kun mig selv
Jeg er glad alligevel

Lad det bare gøre ondt!
Renlig smerte, det er sundt!

Ligge stille som en sten,
blive hård og blive een-

ikke opløst, altfor øm,
nedbrudt af en lykkedrøm,

men forsigtig, næsten død,
til jeg får det næste stød,

til den næste smerte slår
sine kløer i mit hår.

Stig kun ned i ensomhed
kom og giv mig jeres fred.

Stig kun ned i ensomhed,
måske kommer du - hvem ved -

gennem ensomhedens port
ud til noget frit og stort,

og det fælles store fund!
lå på ensomhedens bund.

1920?


Otto Gelsted (1888-1968)