Processkrivning     

Førskrivning

Skrivning

Revision

Respons

Editering

Efterskrivning

FØRSKRIVNING


1) "Kaosfasen"           I kaos fødes den dansende stjerne - F.Nietzsche
Skriv alle dine/jeres idéer ned på et stykke papir. Vær ukritisk! - lad alle ideer og tanker komme til orde på papiret. Måske kan de ideer der nu virker ubrugelige, senere vise sig at være anvendelige.
a) Lad ukritisk ideerne vokse frem som grene i et tanketræ/mindmap.
b) Skriv eventuelt ideerne ned på stykker af papir som du senere kan flytte rundt med.  

2) Kreativ opdatering    
Ideer og fantasier (associative processer) er i deres natur ikke logiske. De trives bedre i tanketræets organiske matrix. 
En skriftlig opgave har en mere kronologisk struktur og kræver derfor en rød lineær tråd - en disposition.
Mennesket højre hjernehalvdel opererer a-lineært og kreativt. 
Den venstre hjernehalvdel derimod tænker logisk og kronologisk.

a) Træd et skridt tilbage. Se på dine ideer med kølig distance. 
b) Stil spørgsmål til ideerne på dit mindmap:
Hvad vil du med dem?  Hvad kan de bruges til?  Hvad er dit mål? 
c) "Survival of the fittest . " Lav et opdateret mindmap hvor kun de stærkeste ideer får lov til at forplante sig.  (Gem dit oprindelige mindmap)
d) Gør dig klart hvem du skriver til.
e) Overvej valg af indhold og form.  
Lav det opdaterede mindmap om til en foreløbig disposition.  

Det kan ofte betale sig at lade FØRSKRIVNINGEN være "før-PC", dvs. at du skriver med hånden på papir. Med den foreløbige disposition og sadler vi op foran skærmen. 

SKRIVNINGEN

Første tekstudkast laves. Skriv videre på det du har valgt at bruge. 
Glem igen den kritiske distance, men konferer med jævne mellemrum med din foreløbige disposition. Opdater  din disposition hvis det er nødvendigt.

REVISION

Gennemarbejd din tekst igen. Her er computer-tekstbehandlingens store styrke, idet det er let at:
a) Flytte rundt på afsnit, hvis de ikke hænger sammen.
b) Skrive eller slette hvor som helst i tekstmassen.
c) Indsætte flere eller bedre argumenter, eksempler osv. 

RESPONS

Du kan vælge at lade din sidemand og/eller en gruppe af kammerater læse din tekst igennem. Brug eventuelt e-mail, konference eller din egen website.
Det er meget vigtigt at denne respons foregår på en konstruktiv måde. 
Kritikken bør altid være formuleret på en positiv måde.
Responsen kan tage udgangspunkt i stilvejledningen.

EDITERING

Dette er korrekturlæsningsfasen. Her retter du/I rent sproglige fejl - stave og syntaksfejl.
Det er klart, at når du opdager denne type fejl under de indledende faser, kan du selvfølgelig også rette dem der, men det er først i denne fase, at der virkelig er fokus på det sproglige. Så kan du også bedre koncentrere dig om indholdet og formen i begyndelsen.
I denne fase bestemmer du også din opgaves lay-out.

EFTERSKRIVNING

Nu er du nået til en VURDERING af den endelige tekst. 
Står den mål med det, du ville sige?  Vil det publikum/den afsender den er tænkt til sætte pris på dit værk?


Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor