1V - Projekt - 27.10 til 31.10   
Emne: Formidling - Vikingetiden

 

Processkrivning

 Projektarbejde

  IQ/EQ

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Tilbage


Formelle krav
Gruppens opgave er at fremstille et skriftligt materiale på min. 200 linier (50 linier per person).  Dette materiale skal efter projektugen præsenteres i powerpoint.
Hvis materialet godkendes, tæller det i dansk som en stil. Elever fra grupper hvis skriftlige materiale ikke godkendes, skal i stedet aflevere en traditionel dansk stil. Der gives en kollektiv karakter og evaluering for det skriftlige arbejde. Powerpointpræsentationen bliver evalueret uden karakter.
De tre bedste gruppers arbejde bliver offentliggjort på web-class.dk

Mandag d. 6 Oktober - Forberedende arbejde - 1. modul (halvt modul)

  1. Grupperne samles

  2. Fortæl hinanden om hvilke projekter i tidligere har deltaget i og lidt om selve projekterne.og den arbejdsform der blev anvendt.

  3. Fortæl om jeres styrker og svagheder i gruppearbejde.

  4. Læg en foreløbig plan for hvorledes og hvor i vil arbejde. Hvem bør stå for hvad i gruppen.

  5. Diskuter hvilke emner/temaer inden for vikingetiden i kunne tænke jer at arbejde med.
    tag udgangspunkt i hvorfor – hvordan – hvorledes
    Brug evt. et mindmap/tanketræ.

 

Mandag d.20 Oktober - Forberedende arbejde i Dansk - 1. modul (halvt modul) (ikke lektier, da i skal aflevere stil)
Arbejd videre med pkt.5 med henblik på et skriftligt udkast til en problemformulering.


Onsdag d.22 Oktober - Lektier til Dansk - 1. modul.
Læs:
a) afsnittet om "processkrivning" under "skriftlig fremstilling" på da-net.dk
b) afsnittet om "Om projektarbejde" under "projektarbejde" på da-net.dk

I dette modul vil grupperne diskutere hvorledes det ovenstående materiale skal anvendes i projektarbejdet. (Eksperimentér med de foreslåede fremgangsmåder i den senere skriftlige arbejdsproces.)
Vælg hvorledes jeres gruppe skal  bygges op. Beskriv jeres gruppes "anatomi" og strategi.
Argumenter for /begrund/ forklar hvorfor I har valgt netop denne gruppestruktur.
Skriv ca. 10 linier om det.
Opgaveformuleringen færdiggøres og vises til Gunnar. (Opgaveformuleringerne kan selvfølgelig altid siden opdateres.)

I denne uge arbejder I videre med problemstillingerne i historie.


Mandag d.27 Oktober - Lektier til 1. modul.
Studér afsnittene om  "IQ/EQ" under "projektarbejde" på da-net.dk