1500-tallet Renæssancen

 

Noter

Arbejdsspørgsmål

Biografi


Peder Palladius:  
Visitatsbog   -  1541

Om letlevende kvinder, 
liderlige mænd og utugtige personer.

Disse skulle også indstævnes til Roskilde domstol og straffes der, og andre skal straffes på herregårde og større gårde, således som I nu ser, at de straffer dem ved Københavns kag (dvs. en skampæl, anbragt på et offentligt sted, hvor lovovertrædere bindes og piskes), ved Kalundborgs kag, ved kulhuset i Roskilde; der bør altid ligge 10 eller 12 ris, som folk kan hudstryges med, for at Gud ikke skal hudstryge et helt land med blodsudgydelse og anden plage, thi er der en skammelig skøge - med tilladelse at sige - som lader sit legeme blive misbrugt, så kunne man lige så godt have en ulv her på jeres mark, thi en sådan kvinde gør stor skade.

To naboer sad sammen i dette år på Kristi Himmelfartsdag i deres egen by, som hedder Høm, og den ligger tæt ved Ringsted; de drak en skål øl sammen, da kom der en skarnskvinde ind til dem, og de begyndte at sidde og trættes om hende, indtil den ene slog den anden ihjel, og han måtte selv miste sit liv for denne handling, om jeg ellers er rigtigt underrettet; det er derfor klart, at to mistede deres liv for denne ene kvindes skyld.
Ja, hvor mange mistede ikke deres liv i København, da Rosengården (dvs. et slumkvarter) var ved sin magt, bødlen tørrer ikke sit sværd så tit nu, som han gjorde dengang.
Nu hun har ondt øl i sin kande (dvs. onde hensigter), og du drikker det sammen med hende, så får du både skam og skade, og bærmen bliver til syfilis og andet ondt, som jeg ikke vil nævne for skams skyld. Så de unge mænd, som løber til hende, som en hob hunde (med tilladelse at sige) løber til en tæve, de vil til sidst blive ødelagte og fordærvede; hvor mange bliver ikke fordærvede af onde kvinder?
Og jeres egne døtre, som lige har været her og har læst for mig; disse gode og ærlige piger går over deres tid (dvs. giftefærdige tid) og bliver 2o eller 24 ja 30 år uden at kunne komme til skamløst brød, men må gå således i fare for liv og sjæl for en beskidt tøjtes skyld, som ligger og driver utugt i et sogn og forhindrer ægteskab.

Thi al den stund unge mænd kan ligge i med en tøjte, da gifter de sig ikke med en ærlig mands datter, og hvis der er masser af sådanne liderlige kvinder i et sogn, så bliver der ikke mange bryllupper i dét sogn.
Ja mærker hun, at nogle af de unge mænd, som ligger i med hende, vil til at gifte sig i Herrens navn på forældres, slægts og venners råd, tager hun straks sin kåbe på og går hen og opsøger ham og går i gang med at forhøre ham bag en lade.
"Jeg har hørt, at du nu vil til at gifte dig, du vil have den mands datter; vil du virkelig have den bredmundede pige, den langnæsede djævel, jeg forstår ikke, hvad det er for griller, du har fået (således begynder tasken at snøfte og græde); du har for lang tid siden lovet mig, at du vil fortsætte med at ligge i med mig - hulk, hulk"- således tuder hun og vil forhindre ægteskabet det skarn.
Det var jo tusinde gange bedre, at hun arbejdede for sit brød, indtil Gud sender hende et godt tilbud på ærens vegne, end at hun skal fordærve unge mænd og forhindre gode pigers giftermål og gøre deres forældre skade og sorg - og sig selv en evig skam her på jorden - og hinsides en evig fordømmelse.

Tibage

Peder Palladius - BIOGRAFI & NOTER

Peder Palladius (1503 -60)
Borgersøn fra Ribe - Student fra Ribe katedralskole
Rektor i Odense
Hører Luthers taler i Wittenberg i 1531 - bliver flammende protestant

Den nyudnævnte Kong Christian III financerer den videre uddannelse der fører Palladius frem mod Sjællands bispestol posten som universitetsprofessor i teologi ved Københavns Universitet.

Palladius - en sand kirke- men først og fremmest statstjener
får bl.a. til opgave at vejlede, opdrage og kontrolere Kirkens ansatte (Bisper, præster osv) med kongelig myndighed i ryggen. 
Palladius Visitatsbog   (visit=besøg) giver et indblik i en ideologisk kontrolkultur hvor præsters og degnes embedsførelse overvåges.
Men Visitatsbogen viser også reformationens interesse for det praktiske liv, såvel i kirken som uden for den: Kirken skal vedligeholdes og gøres ordentlig rent så folk ikke bliver beskidte af at gå i kirke og bonden må ikke drikke sine penge op på kroen, når han har solgt sine varer på torvet.

ARBEJDSSPØRGSMÅL


1) Hvilke sproglige virkemidler anvender Peter Palladius for at overbevise sit publikum.

2) Hvilket kvindesyn har forfatteren.

3) Hvem er teksten henvendt til.

4) Hvilke religiøse forestillinger kommer til syne i teksten.

5) Hvad ønsker forfatteren at opnå med sin tekst.
a) I himlen
b) På jorden
 

Palladius Visistatsbog

Peter Palladius - Visistatsbog - Projekt Runeberg

Sub specie eternitatis
Under evighedens synsvinkel eller: Det altseende øje: Panoptikon

Se et billede af maleren Peter Breugel (1525-69)