EMNER

ANALYSE
FORTOLKNING

GENRER
TEKSTTYPER
PROJEKT-
ARBEJDE
TILVÆRELSES-
TOLKNINGER
SKRIFTLIG
FREMSTILLING

SILKEÅEN -  Cyberroman af BO REINHOLDT

MASSE-
MEDIER

PERIODER

800    Nordisk Oldtid

1800  Romantikken

1930  Socialrealismen

1980 Postmodernismen

1100  Middelalderen

1870  Naturalismen

1940  Eksistentialismen

1990 Minimalismen

1500  Renæssancen

1890  Symbolismen

1950  Efterkrigstiden

2000 Hyperrealismen

1600  Barokken

1900  Folkelig digtning

1960  Modernismen

  

1700  Oplysningtiden

1920  Ekspressionismen 

1970 Nyrealismen

 

Gunnar Mühlmann - lektor

 E-mail: gunnars@mail.com 

Tlf: 20 474645

 

Hej!
Jag heter Marija och har nyligen blivit filolog i skandinaviska språk och litteratur vid Universitet i Belgrad med svenska som huvudämne. Jag ville bara säga tack därför att din interaktiv websida för litteratur hjälpte mig mycket med att förstå litteraturhistoria. Sätt att förklara genom koppling till allmänna strömningar, historien, samtiden samt litteraturteori (som inte behandlas detaljerat vid min institution) hjälper till att forma en helhetsbild. Särskilt nyttiga var jämförelser mellan olika perioder som man har svårt att skilja åt särskilt i Skandinavien (romantik-nyromantik eller realism i olika perioder). Hoppas att artiklar kommer att bli mer omfattande med tiden.
Vänliga hälsningar
Marija

 

 


  

 

 

 

 

 

Copyright: Gunnar Mühlmann - lektor