Lyrik

 

 

Opbygning

Rim & rytme

Sprog og stil

Stof

Billedsprog Type - digtform

Komposition

Teknik

Fremstillingsform

Tema

Holdning

  Tid, rum, miljø 

Opbygning

 
I følgende skema kan du se hvad henholdsvis "verselinie" og "strofe" betyder:

 
Christian Winther - Min Skat
 

Rim & rytme


Rim
a) Enderim -
par eller krydsrim
b) Bogstavrim
c) Uden rim

Ord der rimer klæber så at sige til hinanden. I et godt digt danner sammenrimede ord, jævnfør lighedsprincippet, en ny selvstændig enhed - et nyt lille poetisk univers. I et godt digt er det imidlertid ikke nok at ordene rimer rent lydligt. De bør også rent betydningsmæssigt skabe en enhed. Et dårligt digt kendetegnes ofte ved at poeten leder efter ord der rent lydligt rimer, men ikke kontrollerer om de rimende ord passer sammen.
Dette kan ses i følgende salme af B. S. Ingemann:

Glade jul, dejlige Jul
Engle daler ned i skjul

Hvorfor daler englene ned i skjul? Det er fordi det rimer godt på jul. Jul og skjul passer ikke sammen, men skaber sammen noget vrøvl.

Opgave: Undersøg på samme måde det ovenstående digt, Min skat, af Kristian Winther

Hvis man keder sig til en konfirmation eller et sølvbryllup kan man altid give sig til at analysere festsangene.
Som regel er der ikke mange lys i festlagkagen her!


Rytme, betoning, puls
Regelmæssig - uregelmæssig

Vigtige rytmiske figurer:

Jambe

 u -

u = Ubetonet
-
= Betonet

Trokæ

-

Daktylos

- - u

Lyd
Undersøg gentagelser, ordklasser, vokaler, konsonanter

Eks:  De H
iger og søger i gamle bøger.  (Guldhornene - Oehlenschläger)

Dunkle vokaler - læst op på den rigtige måde skaber vokalerne i sig selv  en fornemmelse af gravhøjens hule.
Eks: Poul Reumert læser "Guldhornene" op

 

Sprog og stil


Er teksten svært tilgængelig eller let at læse.

Syntaks
a) korte, enkle sætninger
b) kompliceret syntaktisk opbygning.
c) "korrekt" eller "knust" syntaks

 
Ordforråd og ordvalg
a) simpelt eller raffineret -
b) folkeligt eller akademisk -
c) originalt eller farveløst konventionelt

Er sproget præget af fraser. 

Er der dialektindslag, mange fremmedord eller "gammeldags" sprog.
Subjektivt farvet sprog eller objektiv fremstilling.

Finkultur - massekultur

Lav eventuelt en lix-prøve.
 

Stof


Hvem
: Personer
Hvad: Handling / situation / tankegang
Hvor: Sted

Billedsprog

 

Sammenligning

Hendes kind er som en rose

Ordet "som" skaber sammenligningen og sammenhængen mellem de to sprogsfærer.

Genitiv billede

Kindens rose       rosens kind

Ejefalds "s" er omdrejningspunktet

Metafor

Klassisk metafor:   Rosenkind 

To navneord fra forskellige
sprogsfærer er sat sammen til et.

Moderne metafor:  Odolsmil

Et klassisk billedsprog


Real-plan
En rose er en blomst.

Billed/symbolplan
Rosen kan også være et billede - et symbol på kærlighed.
a) åndelig
b) erotisk - fysisk
Rosen har også torne. De kan symbolisere smerte. Rosens røde farve minder også om blod.
Kærlighed gør tit ondt - lige som den smukke rose stikker os til blods med sine torne.

jvf a:
En rose så jeg skyde
op af den frosne jord
alt som os fordum spåde
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.
(Christenliedlein 15.årh.)

Den yndigste Rose er funden
blandt stiveste torne oprunden
vor jesus, den dejligste pode
blandt syndige mennesker gro´de
(H.A.Brorson 1732)

Rosen er her et symbol på åndelig kærlighed, på kærligheden til Jesus.

jvf b:
Roser kan også symbolisere sanselig, fysisk kærlighed:
"Hvert enkelt, rundet Blomsterblad, yndigt hvælvet, blødt i Skyggen, men i Lyset med tusinde neppe synlige Gnister og Blink; med alt sit favre Rosenblod samlet i Aarer og spredt i Huden....og så den tunge, søde duft, den drivende Em af den røde Nektar, som koger i Blomsternes Bund. Hurtigt strøg hun sine Ærmer op og lagde de nøgne Arme ned i Rosernes milde, fugtige Kjølighed. Hun vred dem rundt i Roserne, der med ét Strøg alt det bort, der var paa Bordet og gik ud i haven, rettende paa sine Ærmer. Med blussende Kinder og hastige skridt gik hun ned gjennem Gangene og ud, og fulgte saa langsomt Havediget op mod Kjørevejen......det var den fjortenaarige Marie Grubbe..."
(J.P.Jacobsen)

Billedsprog, metaforsprog.
Symboler og symbolik: Kan vi finde et gennemgående 
billedplan i digtet, der således får symbolsk betydning?
 
Ofte kan der også forekomme
personificeringer eller besjælinger
af naturen eller af objekter.

Type - digtform

 
1) Lejlighedsdigte

2) "Rene" digte

Lejlighedsdigte

Politiske slagsange

Internationale

 

Salmer
Højtidssange

Kingos salmer

 

Fædrelandssange

Fædrelandssangen af Oehlenschläger

 

Festsange

 

 

Supplik (bønskrift)

Kingos anmodning om penge til Odense Hospital

 

Hyldestdigte

Egils Skallagrimssons takke- og hyldestdigt til Kong Adelsten 

Kingos hyldestdigte til Kongen og Griffenfeldt
 

 

Hånedigte

Egils Skallagrimsons  digt til Bård Brynjolfsson

 

"Praledigte"

Egil Skallagrim digter om sine bedrifter

 

Motivationsdigte Kampsange

Egil Skallagrim opfordrer sine mænd til kamp

 

Katharsisdigte

Sønnetabet af Egil Skallagrimsson  

Katharsis betyder renselse på græsk. Et digt kan bruges som en følelsesforløsende ventil. Det "sætter ord på" den smerte digteren føler i sit hjerte:

Hør blot Søren Kierkegaards berømte ord fra Enten - Eller:

Hvad er en Digter? Et ulykkeligt Menneske, der gjemmer dybe Qvaler i sit Hjerte, men hvis Læber ere dannede saaledes, at idet Sukket og Skriget strømme ud over dem, lydede som en skjøn Musik.

Af Diapsalmata

 

 

Nyhedsdigte

Skillingsviser

 
Mindedigt

  

"Rene" digte

Kærligheds- Elskovsdigte

 

90% kærlighed og død

Katharsisdigte

 

 

Naturdigte

 

 

Selv-suggerende "hypnotiske" digte

 

 

Religiøse - magiske  digte

 

 

Politiske digte

 

 

Sociale digte

 

 

Filosofiske digte

 

 

Eksistentielle digte

 

 

Digte om digtning - metadigtning

 

 

Anti-digte

 

 


Komposition


1) Ydre

a) Antal strofer
b) Antal verselinier i hver strofe - regelmæssigt/ uregelmæssigt
2) indre
Findes ved strukturel inddeling /analyse af digtet
 

Teknik - Håndværk

 
Er digtet et udtryk for godt håndværk?
Hvilken "teknik" er brugt -
a) Eventuelle rim  -  enderim, krydsrim
Giver de sammenrimede ord en mening der understøtter den samlede forståelse af digtet/strofen.
Undersøg f.eks. rimene i :Der er et yndigt land

b) Realplan - er realplanet konsekvent/logisk inden for de præmisser det selv har stillet op?
Undersøg igen Der er et yndigt land

c) Metafor/ billedplan - Giver billedplanet mening eller er det uden indre logik.
Undersøg bl.a. H. C. Branners "Isaksen". (Er desværre ikke tilgængelig på da-net.dk p.g.a. copyright)
 

Fremstillingsform

Beskrivende,

Berettende,

Belærende

Moraliserende

Tema(er)


Hovedtema - sidetema (er)


Emne, problemstilling, modsætning(er), konflikt (er)
 

Holdning


Holdninger og værdier-
politiske, religiøse, filosofiske, historiske

  Tid, rum, miljø 

 
Realistisk
eller abstrakt/absurd.
Socialt miljø, indre psykisk miljø, natur/byskildring.
Hvilken symbolik ligger der i eventuelle rejser.
Præsenteres begivenhederne i kronologisk rækkefølge  
eller veksler forfatteren mellem forskellige tidsplaner,  
f.eks tilbageblik fra nutiden, eller forsøger hun at fremstille
flere samtidige hændelser.
Er skildringen statisk, cyklisk eller dynamisk
 

 

  Tilbage

 

Kanariefuglens begravelse
 

af:
Klaus Rifbjerg: 1965 
William Faber (1847-1883)

Kan du skille de to digte ad? 
Kan du rekonstruere
strofernes rækkefølge?

Men de fik ikke lov
til at hvile i fred.
De blev gravet op
otte dage senere.
af og til kun fire dage senere.
Men det var for tidligt.

Toget standser, sangen nu vi dæmper,
mens vi sænke dig i gravens skjul,
oven på vi plante tvende kæmper,
vogte skal de vor kanariefugl 

Otte dage efter begravelsen
var opløsningen
først for alvor i gang.
Lugten var karakteristisk.
øjnene kunne allerede
være fjernet.
og mellem dunene

De fik en nydelig jordfæstelse:
Blomsterbuketter,
lidt franskbrødskrummer
og cigarkasse med låg.

Ak så skulle dig, vor ven, vi miste!
Endt er dine glade melodier.
Tungt det er at bære på din kiste,
skønt den kun er af avispapir.

Med misantropisk (menneskesky) saglighed
opsamlede jeg som barn
døde fugle og begravede dem.

 

Karl og Peter de har været præster,
og i talen har de højt dig prist,
Talt så smukt om dine døde rester;
thi den største del har katten spist 

Det har tit slået mig senere
hvor meget af sin børnelærdom
man fortrænger. 

arbejdede maddikerne fortrøstningsfuldt.
Fuglen var levende igen
på en ny og interessant måde.

Sov da sødt og tak for hver en tone
som du kvidret har til vor plasèr.
Trøst dig, trøst dig, katten skal vi drone,
så den aldrig skal spise mer.

Var nedbrydningen og genopstandelsen
ikke tilstrækkelig energisk,
fik fuglen otte dage til i jorden
(med cigarkassen på klem).
Så kom den op igen
og anskuelsesundervisningen gik videre.

 

Copyright Gunnar Mühlmann - Lektor